Kunst en Cultuur

Op obs Waterrijk passen we kunst en cultuur toe als middel om de kinderen belangrijke vaardigheden mee te geven voor de toekomst. De interne beeldbank van de kinderen vullen we met kennis rondom culturen, schilders, stromingen waardoor ze de wereld om hun heen beter begrijpen.

Kunst en cultuur is leuk, wat mooi dat het ook zo leerzaam kan zijn!

Op obs Waterrijk proberen we kunst en cultuur op allerlei mogelijke manieren te verweven met ons onderwijs. We gebruiken hier het Kunstkabinet voor, een methode die een doorlopende leerlijn voor kunst en cultuur biedt van groep 1 t/m 8. In alle groepen komen de kinderen in aanraking met verschillende kunststromingen, kunstenaars, culturen.

Kunst en cultuur en de 21ste eeuw

De kinderen groeien op in de 21ste eeuw. De 21ste eeuw is een snel veranderende wereld. Wij willen de kinderen voorbereiden op de snel veranderende wereld om ons heen. Het Kunstkabinet en onze schoolbrede projecten gebruiken wij als middel om vaardigheden bij de kinderen te ontwikkelen die ze kunnen gebruiken bij het verder studeren en over circa 20 jaar op de arbeidsmarkt. Met kunst en cultuur werken we aan de volgende vaardigheden: