Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is het verborgen kapitaal van scholen. Het positieve engagement van ouders heeft aanzienlijke impact op het schooltraject van hun kind. Bij obs Waterrijk hechten we grote waarde aan een goede samenwerking met ouders. Regelmatige communicatie, transparantie en heldere verwachtingen dragen bij aan een plezierige en succesvolle samenwerking.